read more →

Eilsel vallavolikogu istungil oli Minu Kohila liikmetel vallavanem Heiki Hepnerile mitmeid küsimusi seoses valla lehes ilmunud uudisega, et üks kord kuus ilmuv Kohila valla infoleht asendub kaks korda kuus ilmuva Kohila valla lehega ning toimetusse lisandub 2 inimest. Minu Kohila liikmed ei soovi, et antud teema käsitlemine suubuks eilses volikogus toimunud pinnapealse aruteluga ja küsime.. read more →

Konkursi “Raplamaa Aasta Tegu” eesmärgiks on teadvustada kodanikualgatuse tähtsust ning tunnustada Raplamaal tegutsevaid inimesi, vabatahtlikke, eraannetajaid, sihtasutusi, mittetulundusühinguid, seltse ja teisi organisatsioone, kelle tegevus ja isiklik eeskuju on mõjutanud kohalikku ja maakondlikku arengut ning kes on andnud olulise panuse kodanikuühiskonna aktiviseerumisele ja edendamiseleRaplamaal. Eelmisel aastal pälvis Raplamaa Aasta Teo tiitli kogukonnamuusikal Veterahva Needus ja selle.. read more →

04 Dec 2013
December 4, 2013

Kokkuvõte 3.12 toimunud volikogu istungist

Eile toimunud volikogu  istungi saab kokku võtta selliselt: Vallavanem andis ülevaate eelarve täitmisest ning olukorrast tööturul. Kinnitati eelarvekomisjoni, hariduskomisjoni ja maakomisjoni, turvakomisjoni, küladekomisjoni koosseisud ning valiti liikmed revisjonikomisjoni. Lõplikud nimekirjad komisjonide koosseisudest koos Minu Kohila liikmete kontaktidega, avaldame oma kodulehel kohe, kui volikogu protokoll valmib. Volikogus valiti esimehed alljärgnevatesse komisjonidesse: sotsiaalkomisjon -Tiina Valk tunnustuskomisjon –.. read more →

Kogukonna muusikalitraditsioon Kohilas jätkub! 2. ja 3. detsembril saavad vaatajad gümnaasiumi saalis toimuval viiel etendusel osa Kaari ja Janika Sillamaa muinasjutt-muusikalist „Tuhkatriinu“. Osades Kohila laulu- ja tantsuringide lapsed ning teised valla elanikud. Lavastaja Kairis Kontus on Kohila mõisakooli eelkooli õpetaja ja Kohila gümnaasiumi tantsutreener. Tema oli ka 2009. aastal etendunud Kohila ajaloo esimese lastemuusikali „Pöial-Liisi“.. read more →

Täna, algusega kl 16. 00 on Kohila Koolituskeskuses järjekordne Kohila vallavolikogu isrtung Päevakord: 1. Vallavanema informatsioon Ettekandja vallavanem Heiki Hepner 2. Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni, spordikomisjoni ja tunnustamiskomisjoni esimeeste valimine Ettekandja volikogu esimees Jüri Vallsalu 3. Vallavolikogu Revisjonikomisjoni liikmete valimine Ettekandja volikogu esimees Jüri Vallsalu ja revisjonikomisjoni esimees Margus Miller 4. Vallavolikogu eelarvekomisjoni, hariduskomisjoni, kultuurikomisjoni, maakomisjoni, külade.. read more →

20 Nov 2013
November 20, 2013

Kokkuvõte 19.11 toimunud volikogu istungist.

Eilsel volikogu istungil jäid õhku rippuma mitmed opositsiooniliikmete poolt esitatud küsimused, millele vallavanema kandidaat Heiki Hepner konkreetseid vastuseid anda ei suutnud. Soovitame tervikpildi kujundamiseks kuulata salvestist eilselt istungilt : http://www.tetom.ee/volikogu.mp3 Vallavanema kandidaadile esitatud küsimused ning mõned murelikuks tegevad tähelepanekud ja repliigid Minu Kohila volikogu liikmetelt toome ka teieni: 1. (Tiit Paananen) Arendusnõuniku valimise protsess, miks.. read more →

19 Nov 2013
November 19, 2013

I vallavolikogu istungi videosalvestus

http://www.youtube.com/watch?v=sohtrVX9-9c&feature=youtu.be read more →

19 Nov 2013
November 19, 2013

Täna kell 16.00 on volikogu II istung.

Päevakord: 1.Vallavanema valimine 2.Valitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine 3.Vallavolikogu esimehe sotsiaalsete garantiide kinnitamine 4.Vallavolikogu aseesimehe sotsiaalsete garantiide kinnitamine 5.Vallavanema töötasu, hüvitiste ja soodustuste määramine 6.Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse maksmine 7.Eesti Linnade Liidu esindajate määramine 8.Esindajate nimetamine Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogusse 9.Esindajate nimetamine.. read more →